Miranda Espenäs

Advokat Stockholm

Direkt: +46 850 88 02 09 Mobil: +46 724 69 90 29 miranda.espenas@wistrand.se

Miranda är specialiserad på kommersiell tvistlösning och agerar som ombud för såväl svenska som utländska klienter i förmögenhetsrättsliga tvister. Hon biträder klienter i allmän domstol, patent- och marknadsdomstol, mark- och miljödomstol samt skiljeförfaranden. Miranda bistår även regelbundet företag och privatpersoner med löpande rådgivning i allmänna affärsjuridiska frågor samt rådgivning särskilt inom IP (immaterialrätt, medie- och marknadsrätt och dataskydd/GDPR) samt inom miljö- och fastighetsrätt.

Erfarenhet
 • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
 • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-2021
 • Biträdande jurist, Lindskog Malmström Advokatbyrå, 2018-2021
 • Tingsnotarie, Gällivare tingsrätt, 2017-2018
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Bex, 2015-2016
 • Föredragande jurist/domstolshandläggare, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 2014-2015
 • Studentmedarbetare/bibliotekarie, A1 Advokater, 2010-2013
Utbildning
 • Juristexamen., Stockholms universitet, 2015
Språk

Svenska, engelska, franska

Medlemskap
 • Sveriges Advokatsamfund, 2021
 • Young Arbitrators Sweden (YAS)
 • Swedish Women in Arbitration (SWAN)
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
 • Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
 • Forum för dataskydd
 • Svenska Föreningen för Miljörätt