Mirjam Olofsson

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 27 Mobil: +46 761 15 10 27 mirjam.olofsson@wistrand.se

Mirjam Olofsson arbetar med tvistlösning, arbetsrätt och försäkringsrätt. Hon har erfarenhet från processer i skiljeförfaranden, allmän domstol och Arbetsdomstolen samt inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden, inbegripet allt från företagsförvärv, verksamhetsövergångar och omstruktureringar till löpande rådgivning, bl.a. avseende utformning av anställningsavtal, fackliga förhandlingar och uppsägningsförfaranden.

 

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2020-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-2020
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2016
  • Juridikstudier, University of Glasgow, Storbritannien, 2015
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2020-
  • Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
  • Arbetsrättsliga Föreningen