Mirjam Olofsson

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 27 Mobil: +46 761 15 10 27 mirjam.olofsson@wistrand.se

Mirjam Olofsson arbetar med tvistlösning, arbetsrätt och försäkringsrätt. Hon har erfarenhet från processer i skiljeförfaranden, allmän domstol och Arbetsdomstolen samt inom alla typer av arbetsrättsliga ärenden, inbegripet allt från företagsförvärv, verksamhetsövergångar och omstruktureringar till löpande rådgivning, bl.a. avseende utformning av anställningsavtal, fackliga förhandlingar och uppsägningsförfaranden.

 

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2016
  • Juridikstudier, University of Glasgow, Storbritannien, 2015
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
  • Arbetsrättsliga Föreningen