Niklas Larsson

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 62 Mobil: +46 709 50 72 62 niklas.larsson@wistrand.se

Niklas Larsson har omfattande erfarenhet av bolagsrätt, transaktioner och incitamentsprogram. Niklas bistår svenska och internationella klienter i samband med ärenden inom publik och privat M&A, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, options- och andra incitamentsprogram samt även styrelse- och ledningsarbete och ägarrelaterade frågor.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2005-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2001-2004
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 1999-2001
  • Biträdande jurist, Landahl & Wistrand Advokatbyrå, 1998
Utbildning
  • Jur. kand., Lunds universitet, 1996
  • Civilekonomexamen, Ekonomihögskolan Lunds universitet, 1995
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2001
Rankningar

Recommended lawyer, Legal 500 2019: Capital markets