Nils Alpman

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 42 Mobil: +46 709 50 72 42 nils.alpman@wistrand.se

Nils Alpman är specialiserad inom finansiella och regulatoriska frågor samt bolagsstyrning. Han har stor erfarenhet av rådgivning till finansiella företag avseende frågor som berör både den löpande affärsjuridiska verksamheten och tillståndsspecifika frågor. Han har särskild inriktning på fondstrukturer, värdepappersrätt, tillsyns- och tillståndsfrågor, informationsgivningsfrågor samt marknadsmissbruksfrågor/insiderfrågor.

Nils har omfattande erfarenhet av rådgivning till svenska och utländska företag som står under tillsyn av myndigheter.

 

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2010-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2006-2009
  • Bolagsjurist, Skandinaviska Enskilda Banken, 2004-2006
  • Biträdande jurist, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 1999-2004
  • Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt, 1997-1999
  • Trainee, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1997
Utbildning
  • Jur. kand., Lunds universitet, 1996
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2006