Nina Baecklund

Advokat / Specialist Counsel Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 23 Mobil: + 46 70 631 52 10 nina.baecklund@wistrand.se

Nina Baecklund är specialiserad inom insolvensområdet. Nina har omfattande erfarenhet av att hantera bolag som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och bistår löpande med rådgivning avseende rekonstruktion, konkurs och andra borgenärsrelaterade frågor som uppstår i en obeståndssituation. Nina utses även regelbundet till konkursförvaltare och likvidator.

Erfarenhet
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2020-
  • Specialist Counsel, Setterwalls Advokatbyrå, 2018-2020
  • Advokat, Setterwalls Advokatbyrå, 2011-2018
  • Biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå, 2009-2011
  • Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2006-2009
  • Biträdande jurist, Grönberg Cederlöv Advokatbyrå, 2003-2006
Utbildning
  • LLM, Master of Laws, King’s College London, 2003
  • Jur.kand. Stockholms Universitet, 2002
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges Advokatsamfund
  • Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON)
Rankningar

Next Generation Partners, Legal 500 2022: Insolvency