Oliver Bengtsar Sellner

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 33 Mobil: +46 709 50 97 33 oliver.bengtsar.sellner@wistrand.se

Expertis

Tvistlösning

Oliver Bengtsar Sellner arbetar huvudsakligen med tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfaranden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 2020-2021
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Roschier, 2018-2020

 

Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
Språk

Svenska, engelska