Peter Lexenberg

Advokat / Partner Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 72 Mobil: +46 709 50 72 72 peter.lexenberg@wistrand.se

Peter Lexenberg är specialiserad inom företagsöverlåtelser, bolagsrätt och kommersiella avtal. Han har omfattande erfarenhet av rådgivning för svenska och internationella klienter i samband med förvärv och försäljningar, joint ventures samt investeringar.

Peter biträder även klienter i alla slags bolagsrättsliga frågor såsom kapitalanskaffningar, styrelse- och ledningsarbete samt andra ägarrelaterade frågor. Han bistår även med rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal med särskild erfarenhet av avtal på IT-området.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2002-
  • Partner, Kilpatrick Stockton, 2001-2002
  • Partner, Ernst & Young, 2000-2001
  • Partner, CMS Tisell Advokatfirma, 1998-1999
  • Advokat, CMS Tisell Advokatfirma, 1994-1997
  • Biträdande jurist, CMS Tisell Advokatfirma, 1991-1994
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 1988-1991
Utbildning
  • Jur. kand., Stockholms universitet, 1988
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 1994