Pouya Ghotbi

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 05 Mobil: +46 768 69 70 92 Pouya.Ghotbi@wistrand.se

Pouya Ghotbi arbetar huvudsakligen med rådgivning inom EU- och konkurrensrättsliga frågor, företagsöverlåtelser och allmänna bolagsrättsliga frågor samt tvistlösning.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2023 –
  • Legal intern, Linklaters, Bryssel, 2023
Utbildning
  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2023
Språk

Svenska, engelska, tyska