Rebecca Wärngren

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 22 Mobil: +46 724 69 90 50 rebecca.warngren@wistrand.se

Ladda ner vCard

Rebecca Wärngren arbetar med kommersiell tvistlösning i såväl domstol som skiljeförfaranden. Rebecca arbetar även med arbetsrättsliga ärenden, inbegripet företagsförvärv, biträde vid fackliga förhandlingar och löpande rådgivning avseende bl.a. anställnings- och uppsägningsförfaranden.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2023 –
  • Uppsatspraktik, Måleriföretagen i Sverige, 2022
Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2023
Språk

Svenska, engelska