Rudolf Laurin

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 20 Mobil: +46 708 81 28 44 rudolf.laurin@wistrand.se

Rudolf Laurin har omfattande erfarenhet som rådgivare inom miljö- och energirättsliga ärenden. Han biträder och är ombud i ett projekts alla led från strategiska överväganden till idrifttagning. Rudolf har särskilt stor branschexpertis inom alla former av kraft- och värmeproduktionsprojekt från biomassa, avfall, naturgas, LNG, biogas och vindkraft, kraftöverföring, alla former av avfallshantering, tillverkningsindustrin samt täkter.

Rudolf är rankad av internationellt erkända rankningsinstitut.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 1999-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 1997-1999
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 1994-1997
  • Tingsnotarie, Mölndals tingsrätt, 1992-1994
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1991
Utbildning
  • Examen, Collège d’Europe, Brügge 1992
  • Jur. kand., Lunds universitet, 1991
Språk

Svenska, engelska, tyska, franska, tjeckiska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 1997
Rankningar

Individual ranking, Chambers Europe 2022: Energy & Natural Resources

Individual ranking, Chambers Europe 2022: Environment
Interviewees stress that Rudolf Laurin ”is a skilled lawyer.”