Sanna Wedding

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 18 Mobil: +46 700 02 70 13 sanna.wedding@wistrand.se

Sanna Wedding arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistlösning, arbetsrätt, miljö- och energirätt samt obeståndsrättslig rådgivning i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2021-
  • Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2020–2021
  • Skattehandläggare, Skatteverket, 2019–2020
Utbildning
  • Juristexamen, Örebro universitet, 2019
Språk

Svenska, engelska