Sebastian Petersen

Biträdande jurist Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 56 Mobil: +46 709 50 72 56 sebastian.petersen@wistrand.se

Sebastian Petersen arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Tingsnotarie, Linköpings tingsrätt, 2017-2019
Utbildning
  • Juristexamen, Örebro universitet, 2017
  • Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet, 2017
Språk

Svenska, engelska