Sofia Halleback (fd. Nilsson)

Advokat Stockholm

Direkt: +46 8 50 73 00 02 Mobil: +46 761 15 10 02 sofia.halleback@wistrand.se

Sofia Halleback arbetar med tvistlösning och har erfarenhet av att biträda klienter i olika kommersiella tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Sofia bistår även i entreprenadrättsliga och hyresrättsliga ärenden.

Erfarenhet
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-2019
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2015-2016
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Delphi, 2014-2015
Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2014
  • Juridikstudier, University of Western Ontario, Kanada, 2013
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2019