Torbjörn Alklid

Advokat / Specialist Counsel Stockholm

Direkt: +46 8 50 72 00 26 Mobil: +46 709 50 72 26 torbjorn.alklid@wistrand.se

Torbjörn Alklid är specialiserad på bolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Torbjörn har omfattande erfarenhet som bolagsrättsjurist och bistår klienter med rådgivning avseende alla typer av bolagsrättsliga ärenden, inbegripet emissioner, fusioner, incitament- och andra optionsprogram, årsstämmor samt registreringsåtgärder.

Erfarenhet
  • Specialist Counsel, Wistrand Advokatbyrå, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2003-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2000-2002
  • Jurist, Kommissionären för aktiebolagsärenden AB, 1993-2000
  • Jurist, Patent- och registreringsverket, Bolagsavdelningen, 1991-1993
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 1990
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2003