Viktoria Hybbinette

Biträdande jurist Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 21 Mobil: +46 730 84 83 66 viktoria.hybbinette@wistrand.se

Viktoria Hybbinette arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistlösning samt med rådgivning avseende arbetsrätt och förmåner.

Erfarenhet
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2014-2015
  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2012-2016
Utbildning
  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2012
  • Erasmus, Leiden Law School, Universiteit Leiden, 2010
Språk

Svenska, engelska