Vilhelm Nyström

Advokat / Partner Göteborg

Direkt: +46 31 771 21 55 Mobil: +46 703 72 21 55 vilhelm.nystrom@wistrand.se

Vilhelm Nyström har omfattande erfarenhet som transaktionsrådgivare och företräder regelbundet privata och publika bolag vid inhemska och gränsöverskridande företags- och fastighetstransaktioner, inbegripet investeringar och joint ventures. Vilhelm bistår även med rådgivning avseende kapitalanskaffningar, aktieägaravtal, ägarfrågor samt allmän bolagsrätt och kommersiella avtal.

Erfarenhet
  • Partner, Wistrand Advokatbyrå, 2015-
  • Partner, Advokatfirman Delphi, 2008-2014
  • Advokat, Advokatfirman Delphi, 2003-2008
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge , 2000-2003
  • Tingsnotarie, Vänersborgs tingsrätt, 1999-2000
Utbildning
  • Jur. kand., Lunds universitet, 1998
Språk

Svenska, engelska

Medlemskap
  • Sveriges advokatsamfund, 2004