Pressmeddelanden 16 september 2010

Wistrand företrädde ePhone i historiskt IPRED-mål

Högsta domstolen beslöt idag att i Sveriges första IPRED-mål inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

IPRED-lagen trädde i kraft 1 april 2009. Fem ljudboksförlag lämnade samma dag in en ansökan hos Solna tingsrätt om att ePhone skulle tvingas lämna ut uppgifter om en av bolagets kunder. I juni samma år gav tingsrätten ljudboksförlagen rätt.

Efter tingsrättens beslut gjorde ePhone en juridisk utvärdering tillsammans med Wistrand och beslöt att överklaga till Svea hovrätt. Hovrätten gick sedan på ePhones linje då de ansåg att ljudboksförlagens bevisning inte räckte. Beslutet överklagades till Högsta Domstolen  som nu alltså fattat det historiska beslutet.

Frågan om utlämnande enligt IPRED-lagen ska prövas genom  förhandsavgörande i EU-domstolen.

Wistrands arbete leds av Peter Helle tillsammans med Magnus Moström.

Kontakt