Pressmeddelanden 23 december 2010

Wistrand företrädde Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med lån till Volvo Personvagnar AB

Wistrand företrädde Europeiska Investeringsbanken (EIB) i samband med lån till Volvo Personvagnar AB av maximalt 3,55 miljarder kronor för finansiering av projekt relaterade till forskning och utveckling.

Lånen kommer att bidraga till finansiering av forskning och utveckling avseende åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och lägre utsläpp; bl.a. ny utrustning att användas i produktionen av renare och säkrare fordon. Lånen garanteras av svenska staten.

Wistrands team bestod av Monica Petersson (ansvarig delägare), Ulf Forsman och Johan Andersson.

För mer information:
Monica Petersson
E-mail: Monica.petersson@wistrand.se
Tel: +46 (0)8 50 72 00 34
Mobil: +46 (0)709 50 72 34