Pressmeddelanden 4 juni 2010

Wistrand företräder ägarna vid försäljningen av YrkesAkademin

Wistrand har företrätt ägarna i samband med försäljningen av en majoritetspost i YrkesAkademin till Fagerberg & Dellby Fond I AB.

YrkesAkademin som omsätter cirka 400 miljoner kronor och har drygt 350 anställda, är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom kvalificerad yrkesinriktad utbildning till vuxna och gymnasieelever. Företaget har sitt säte i Falun och bedriver utbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige.

Wistrand, genom Claes Kjellberg, Magnus Forssman, Sandra Kolmodin  och Nils Alpman, företrädde ägarna i samband med transaktionen.