Pressmeddelanden 1 januari 2008

Wistrand företräder Kamera Content AB

KIT Digital Inc. förvärvar Kamera Content AB för 4,2 miljoner USD. Utöver den direkta köpeskillingen tillkommer ytterligare 6 miljoner USD beroende av vissa prestationskrav.

Kamera Content AB företräddes av Wistrand med Robert Kullgren och Peter Lexenberg som ansvariga delägare. Övriga i teamet var Magnus Forssman och Victoria von der Burg. Vill du läsa mer om transaktionen så kan du gå in på www.kamera.com

Kontakt