Pressmeddelanden 19 augusti 2010

Wistrand företräder Svenskt Näringsliv

Wistrand har företrätt Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer vid en strukturerad upphandling av säkerhetstjänster.

Avtal har träffats med det världsledande säkerhetsföretaget G4S, och omfattar bl a tekniska säkerhetsinstallationer, personell bevakning, service och underhåll. Wistrands arbete har letts av Jan Sjöberg som biträtts av bl a Magnus Moström och Karl Fredriksson.

Kontakt