Nyheter 8 januari 2019

Wistrand förvaltare i två av Sveriges största konkurser under 2018

I början av året presenterade kreditupplysningsföretaget Creditsafe sin sammanställning över konkursåret 2018. Totalt gick 6 178 aktiebolag i konkurs under föregående år, vilket kan jämföras med 5 574 aktiebolagskonkurser år 2017. Efter ett inledningsvis stabilt år ökade antalet konkurser för varje månad från och med juni.

Av 2018 års fem största svenska konkurser utsågs Wistrands delägare, Fredrik Thor respektive Niklas Körling, till konkursförvaltare för två av dessa. I augusti ansökte verkstadsföretaget Segerström & Svensson om konkurs och Fredrik Thor utsågs till konkursförvaltare. Konkursen i Segerström & Svensson var årets fjärde största konkurs sett till omsättning (cirka 467 miljoner kronor) och den näst största sett till antal anställda (283).

Under årets sista månad registrerades 419 aktiebolag i konkurs, varvid den största konkursen avsåg ståltillverkningsbolaget Scana Steel Björneborg AB för vilken Niklas Körling utsågs till konkursförvaltare. Konkursen i Scana Steel Björneborg AB var årets femte största konkurs sett till omsättning (cirka 424 miljoner kronor) och den fjärde största sett till antal anställda (194).

Konkurserna i Segerström & Svensson samt Scana Steel Björneborg AB pågår.

Läs Creditsafes sammanställning här.

För mer information:
Christian Bergqvist, Advokat / Partner
E: christian.bergqvist@wistrand.se
D: +46 8 50 72 00 81
M: +46 709 50 72 81