Pressmeddelanden 24 augusti 2020

Wistrand håller webinar på Gothenburg Tech Week 2020

Wistrand Advokatbyrå är värd den 1 september 2020 kl. 15.00-16.00 för webinariet Transformation of the mobility landscape – legal challenges and opportunities.

För sjätte året i rad genomförs Gothenburg Tech Week som riktar sig till alla som är intresserade av teknik och entreprenörskap. Wistrand står som stolt arrangör av webinariet ”Transformation of the mobility landscape – legal challenges and opportunities” den 1 september 2020 kl. 15.00-16.00. Webinariet riktar sig till en internationell publik och kommer därför att hållas på engelska.

Autonoma fordon och olika typer av mobilitetstjänster (Mobility-as-a-Service) håller på att förändra vårt samhälle i grunden och skapar förutsättningar för effektivare resursutnyttjande med minskad klimatpåverkan. Det är en spännande och positiv utveckling där ny teknik och nya affärsmodeller skapar möjligheter för nya företag att etablera sig på marknaden, men utmanar även såväl befintliga aktörer som gällande regelverk.

Under webinariet kommer Hendrik Kangasmuukko och Jeanette Jönsson från Wistrand att tillsammans med Kristina Andersson från RISE (Research Institutes of Sweden) att gå igenom ett antal utmaningar och möjligheter avseende regelverket kring autonoma fordon och mobilitetstjänster. Vad krävs för att Sverige ska ligga i framkant inom området? Är det tekniken och affärsmodellerna eller rent av regelverket som måste anpassas? Eller krävs helt enkelt en kombination? Vad är din uppfattning?

För ytterligare information och anmälan till webinariet hänvisas till Gothenburg Tech Weeks hemsida. Vi ser fram mot ditt deltagande och hoppas på att få många frågor.

Välkomna!