Nyheter 26 september 2022

Wistrand hanterar konkurs i livsmedelskoncern

Food for Progress Sweden AB 556269-8661, Food for Progress Mölnlycke AB 556186-0528 och Food for Progress Trollhättan AB 556296-8098 är försatta i konkurs.

Bolagen försattes i konkurs fredagen den 23 september 2022. Jörgen Wistrand på Wistrand Advokatbyrå förordnades samtidigt till konkursförvaltare i samtliga konkurser.

Koncernen har arbetat med tillverkning av växtbaserade livsmedel. Konkursboet håller nu på att rekonstruera verksamheten och hitta en köpare som kan driva den vidare.

För mer information om respektive konkurs, kontakta advokat och konkursförvaltare Jörgen Wistrand, eller biträdande jurist och handläggare Alexandra Svensson.