Pressmeddelanden 13 januari 2020

Wistrand har biträtt Ahlmén & Sahlin AB vid bolagets överlåtelse av fastigheter

Wistrand Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Ahlmén & Sahlin AB vid bolagets överlåtelse av fastigheterna Backa 110:1, 110:3 och 110:4 i Hisings Backa (”Fastigheterna”). Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 8 500 kvm och en total areal om cirka 20 500 kvm. På Fastigheterna bedrivs idag kommersiell verksamhet, handel och tredjepartslogistik. Wistrands team har bestått av, bland andra, ansvarig delägare Vilhelm Nyström och advokat Tobias Svadling.

Köpare var DBT Fastigheter AB och affären har genomförts genom en bolagsaffär. Tillträde ägde rum den 20 december 2019.