Pressmeddelanden 12 december 2013

Wistrand har biträtt Altran i samband med förvärvet av samtliga aktier i Scalae AB

Scalae AB är ett innovativt produktutvecklingsföretag inom området industriell design, mekanik, elektronik, produktion och outsourcad utveckling. Med 40 medarbetare kombinerar Scalae AB teknisk kunskap, kreativ industridesign, management och fokus på slutanvändarens behov för att möjliggöra effektiv och innovativ produktutveckling.

Altran är Europas ledande konsultföretag inom högteknologisk R&D och innovativa IT-lösningar med 20.000 medarbetare världen över. Altran är noterat på Paris-börsen och har funnits sedan 1982. I Skandinavien är Altran representerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Karlstad och Oslo.

Altran har en ledande position inom Enterprise Content Management och intelligenta system med fokus på forsknings- och informationsintensiva företag inom såväl privata som offentliga sektorn. Altran erbjuder sina kunder helhetslösningar innefattande såväl verksamhetsutveckling som webbutveckling och produktutveckling inom bl.a. telecom, medicinteknik, fordons- och försvarsindustrin.

Förvärvet beräknas vara slutfört i början av januari 2014.
Wistrand har biträtt Altran genom Lars Thunberg, ansvarig delägare, och huvudsakligen Johannes Wårdman.

För mer information
Lars Thunberg, partner
E-mail: lars.thunberg@wistrand.se
Tel: +46 70 972 52 80