Pressmeddelanden 6 december 2016

Wistrand har biträtt Ballingslöv International och Stena Adactum vid inkråmsöverlåtelse och aktieförvärv

Wistrand har biträtt Ballingslöv International i samband med försäljning av rörelsen i Macro International, ett av Ballingslöv International helägt dotterbolag, till ett av Svedbergs i Dalstorp AB (publ) helägt dotterbolag.

Macro International är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschkabiner och duschväggar. Stena Adactum äger samtliga aktier i Ballingslöv International. Wistrand har vidare biträtt Stena Adactum vid förvärv av 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs från Sune Svedberg, motsvarande cirka 26 procent av röster och kapital i Svedbergs.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Martin Wedén (ansvarig delägare), Niklas Larsson (aktiemarknadsrätt), Hendrik Kangasmuukko (projektledare/M&A), Maria Kosteska Fägerquist (arbetsrätt), Karl Eckberg (aktiemarknadsrätt), Amanda Samuelsson (M&A), Henrik Nordling (M&A) och Sara Fager Hultqvist (M&A).

För mer information:
Martin Wedén, partner
E: martin.weden@wistrand.se
T: +46 31 771 21 88