Pressmeddelanden 16 oktober 2019

Wistrand har biträtt Einride AB från start-up till Serie A runda om 247 miljoner kronor

Einride AB, som har utvecklat en hyttlös, elektrisk, fjärrstyrd och självkörande lastbil, har genomfört en Serie A finansieringsrunda ledd av Nordic Ninja och EQT Ventures.

Wistrand har biträtt Einride AB från tidig start-up fas till den finansieringsrunda som nu är genomförd och rådgivningen har inbegripit bland annat följande:

 • Löpande genomgång av sekretessavtal med kunder, leverantörer och investerare.
 • Avtal med leverantörer av mjukvara och hårdvara inom självkörande och fjärrstyrda fordon (inklusive 5G).
 • Avtal avseende pilotprojekt med självkörande fordon.
 • Transportavtal med kunder.
 • Implementering av personaloptionsprogram och optionsprogram för nyckelpersoner.
 • Bolagsformalia i samband med styrelsemöten och årsstämma.
 • Support i bolagets GDPR-arbete.
 • Kapitalanskaffning ca. SEK 100 miljoner i såddfinansiering (crowdfunding och affärsänglar).
 • Förberedelser för Serie A runda (datarum, bolagsformalia etc.).
 • Konvertibelt brygglån om ca. SEK 50 miljoner mot Serie-A rundan.
 • Biträde i samband med genomförande av Serie A finansieringsrundan.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Hendrik Kangasmuukko (M&A), Martin Wedén (Digitalisering/självkörande fordon), Erik Ullberg (IT/IP), Gunilla Karlsson (IT/IP), Frida Toveby (Arbetsrätt), Henrik Saalman (Incitamentsprogram) och Tomas Hecht (Skatterätt).

För mer information:
Hendrik Kangasmuukko, Advokat / Partner
D: +46 31 771 21 50
M: +46 708 99 2169
hendrik.kangasmuukko@wistrand.se