Pressmeddelanden 28 oktober 2020

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services vid förvärv av verksamhet från Transpoint International (FI) Oy

Wistrand har biträtt Greencarrier Freight Services vid förvärv av Transpoint International (FI) Oy:s väglogistiksverksamhet i Baltikum och Central- och Östeuropa.

Greencarrier tillhandahåller globala transport- och logistiklösningar. Koncernens omsättning uppgår till ca 4,7 miljarder kronor med etablering i 11 länder och 950 medarbetare.

Transpoint International (FI) Oy är en del av VR Transpoint, som tillhandahåller logistik på väg och järnväg i bland annat Baltikum och övriga Europa.

Genom transaktionen förvärvar Greencarrier väglogistikverksamheten i Baltikum och Öst- och Centraleuropa. Cirka 40 anställda vid Transpoint International (FI) Oy:s finska, estniska, lettiska och litauiska verksamhetskontor kommer att övergå till Greencarrier. Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande vid den estniska konkurrensmyndigheten.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström (M&A), Jeanette Jönsson (M&A) och Amy Lindqvist (M&A). Wistrands team har även biträtts av advokatbyrån Krogerus avseende finsk rätt och Sorainen Law Firm avseende estnisk rätt.