Pressmeddelanden 7 juni 2016

Wistrand har biträtt Grundfos vid försäljningen av Wåge

Wistrand har varit rådgivare till Grundfos vid försäljningen av Wåge till Rebot AB. Grundfos och Rebot har samtidigt tecknat ett avtal där Rebot blir ”preferred supplier” till Grundfos verksamhet i såväl Sverige som Norge.

Wåge har sedan 10 år ingått i Grundfos AB och producerat kundanpassade prefabricerade pumpstationer för avlopp och renvatten för primärt den kommunala och industriella sektorn för den svenska och norska marknaden.

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. Grundfoskoncernen finns representerat i fler än 55 länder.

Wistrands team har bestått av Per Dalemo, Henrik Saalman, Henrik Nordling och Amanda Samuelsson.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73