Pressmeddelanden 15 februari 2016

Wistrand har biträtt Home Properties vid fastighetsförvärv i Malmö

Wistrand har biträtt Home Properties AB i samband med förvärv av fastigheten Oscar 28 belägen på Södergatan i centrala Malmö. Säljare har varit Otium AS. Förvärvet har skett genom en bolagsaffär.

Fastigheten omfattar uthyrningsbara ytor om cirka 7 759 kvadratmeter vilka för närvarande huvudsakligen utgörs av kontorsytor. Fastigheten kommer dock att genomgå en omfattande ombyggnation i syfte att användas som hotell. Hotellet kommer att ingå i Nordic Choice Hotels-koncernen och innehålla ungefär 200 rum.

Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Per Dalemo biträdd av Henrik Saalman, Henrik Nordling, Sara Fager och Henrik Pernmyr.

För mer information:
Per Dalemo, partner
e-post: per.dalemo@wistrand.se
tel: +46 708 77 56 73