Pressmeddelanden 30 maj 2011

Wistrand har biträtt Kommunicera Communications vid danskt förvärv

Göteborgsbaserade Kommunicera Communications har förvärvat det danska översättningsföretaget Lingtech A/S.

Wistrand har varit rådgivare till Kommunicera Communications. Medverkande har varit Per Dalemo, Henrik Saalman och Charlotta Törnell. Lokala rådgivare avseende dansk rätt har varit Rønne & Lundgren genom Steen Puch Holm-Larsen och Jens F. Bruun.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 (0) 708 77 56 73