Pressmeddelanden 24 juni 2020

Wistrand har biträtt Runway Safe Group AB med genomförandet av en digital årsstämma

Runway Safe Group AB har den 23 juni 2020 genomfört en så kallad digital årsstämma med stöd av den undantagslag som införts med anledning av Covid-19 pandemin. Bolagets aktieägare har utövat sin rösträtt per post, s.k. poströstning, som administrerats av poströsta.se.

Wistrands team har bestått av Hendrik Kangasmuukko (ordförande på stämman), Martin Wedén (Bolagsrätt) och Jeanette Jönsson (Bolagsrätt). Ansvarig delägare är Lars Gahnström.