Pressmeddelanden 21 maj 2019

Wistrand har biträtt SBB vid förvärv av 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr från Hemsö

Wistrand har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) i samband med förvärv från Hemsö av 14 samhällsfastigheter i Stockholm och Västra Götaland för 1,2 mdkr.

Den uthyrningsbara ytan i portföljen är 56 000 kvm och hyresintäkterna generas till 94% från verksamheter som finansieras med offentliga medel varav 61% kommer från staten, landsting eller kommun med fokus på vård och omsorg. Kontraktsländen i portföljen är genomsnittligen 6,8 år med hyresintäkter på 79,7mkr.

Förvärvet stärker SBBs position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47