Pressmeddelanden 29 mars 2019

Wistrand har biträtt SBB vid nyemission av stamaktier om ca 285 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) har beslutat om en riktad nyemission av 9 193 549 stamaktier av serie D till ett pris om 31,00 kronor per aktie. Detta ger SBB en bruttolikvid om ca 285 miljoner kronor.

Teckningspriset har tagits fram genom affärsmässiga förhandlingar och innebär en rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med stängningskursen om 31,4 kronor för en stamaktie av serie D på Nasdaq First North Premier den 27 mars 2019, sista handelsdagen innan nyemissionen. SBB återköper samtidigt 254 miljoner norska kronor av preferensaktier i Barcode.

I nyemissionen har Meteva AS tecknat sig för 4 838 710 D-aktier, M2 Asset Management AB har tecknat sig för 1 612 903 D-aktier och Klövern AB har tecknat sig för 2 741 936 D-aktier. Emissionen stärker Bolagets egna kapital och bidrar tillsammans med återköpen av preferensaktierna i det norska dotterbolaget samt de tidigare emissionerna av D-aktier till att SBB närmar sig en investment grade rating.

När nyemissionen registrerats kommer SBBs aktier uppgå till 811 108 737 varav 209 977 491 stamaktier av serie A, 546 071 540 stamaktier av serie B, 54 884 455 stamaktier av serie D och 175 251 preferensaktier.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Advokat / Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 47
M: +46 709 50 72 47