Pressmeddelanden 14 januari 2016

Wistrand har biträtt Sigillet i tre förvärv

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB (publ) i samband med tre förvärv av fastigheter.

Sigillet har förvärvat fastigheten Inom Vallgraven 19:3 – belägen på Drottninggatan i Göteborg – av Kollberg & Hansson Förvaltnings AB och fastigheterna Lunden 4:10 och Lunden 4:12 – innefattande bland annat Hotel Örgryte på Danska Vägen i Göteborg – av den före detta ägarfamiljen till hotellet. Samtliga tre förvärv har skett i bolagsform.

Förvärvade fastigheter har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 4 800 kvadratmeter varav 750 kvadratmeter kontor, 1 530 kvadratmeter bostäder och 2 520 kvadratmeter hotell.

Sigillet äger cirka 65 fastigheter i Stockholm och Göteborg till ett värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Henrik Saalman och Per Dalemo (ansvarig delägare).

För mer information:

Per Dalemo
Wistrand, telefon: +46 708 77 56 73