Pressmeddelanden 23 november 2016

Wistrand har biträtt Sigillet vid förvärv av bostadsfastighet i centrala Göteborg

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB (publ) i samband med ett förvärv av en bostadsfastighet i Vasastaden i Göteborg.

På fastigheten finns en byggnad uppförd 1911 innehållandes totalt 40 lägenheter samt ett antal butikslokaler. Fastighetens totala uthyrningsbara area uppgår till cirka 3 800 kvadratmeter varav 700 kvm lokaler.

Försäljningen sker genom ett fastighetsförvärv till ett fastighetsvärde på 185 mkr.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare), Josephine Laurén, Henrik Nordling och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, Advokat/Partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73