Pressmeddelanden 17 maj 2016

Wistrand har biträtt Sigillet vid förvärv av fastighet på Danska vägen i Göteborg

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB (publ) i samband med förvärvet av fastigheten Göteborg Lunden 35:4 belägen på Danska vägen, Göteborg. Förvärvet skedde genom en bolagsöverlåtelse. Säljare var Magnus Månsson Holding Fastighets AB.

På fastigheten finns en byggnad uppförd 2013 innehållandes totalt 68 lägenheter, två lokaler och ett parkeringsgarage. Fastighetens totala uthyrningsbara area, exklusive parkeringsgaraget, uppgår till cirka 4 000 kvadratmeter.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare) och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-post: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 31 771 21 38