Pressmeddelanden 23 januari 2017

Wistrand har biträtt Sigillet vid förvärv av kontorsfastighet i Solna

Wistrand har biträtt Sigillet Fastighets AB i samband med ett förvärv av en kontorsfastighet i Solna. Säljare är Vasakronan.

Fastigheten är belägen vid Solna Centrum och omfattar cirka 4 300 kvadratmeter kontor med Svenska Kyrkan som största hyresgäst. Försäljningen sker genom en bolagsaffär till ett fastighetsvärde om 111 mkr.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare), Henrik Saalman och Henrik Nordling.

För mer information:
Per Dalemo, partner
M: +46 708 77 56 73
E: per.dalemo@wistrand.se

Kontakt