Pressmeddelanden 24 januari 2017

Wistrand har biträtt Solus Business Communications i samband med sammanslagningen med Uno Telefoni

Wistrand har biträtt Solus Business Communications i samband med att de går ihop med Uno Telefoni, tillsammans bildar de den enskilt största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och Unified Communications i Norden. Ny huvudägare i bolaget blir SEB Private Equity.

Emilio Dauvin, Investment Director of SEB Private Equity: ”Förutom en mycket intressant position i en spännande marknad har vi tillsammans med grundarna identifierat tre fokusområden. På kort sikt ser vi att det finns en stor potential i att lära av varandra kring hur och på vilket sätt olika typer av mjukvara och tjänster upphandlas i bolagen, samt hur vi erbjuder bästa kundservice. Genom samgåendet får vi effektivare resursutnyttjande. Resurser som i sin tur kan återinvesteras för snabbare tillväxt internationellt. Till sist ser vi att det finns möjlighet att öka det värde vi levererar till våra kunder genom att tänka mer vertikalt, det vill säga längs olika branscher, och lägga mer fokus på mjukvaruintegration i våra kundkontakter.”

Solus Business Communications är ett dotterbolag till QM Holding och startade sin verksamhet 2009. Bolaget arbetar med tjänsten SolusBC som är en molnbaserad telefonitjänst där slutanvändaren abonnerar på sin molnväxel med telefoni som tjänst.

Huvudägarna i Solus Business Communications kommer både att återinvestera och arbeta operativt i det nya bolaget som förväntas omsätta cirka 200 Mkr under 2017.

Wistrands team har bestått av Tove Rosén Johansson, Peter Brandt, Per Dalemo och Amanda Samuelsson. PwC har varit säljarens finansiella rådgivare i affären.

För mer information:
Tove Rosén Johansson, Advokat
E: tove.rosen.johansson@wistrand.se

T: +46 31 771 21 44
M: +46 703 99 62 80

Kontakt