Nyheter 31 oktober 2019

Wistrand har biträtt vid den unika räddningsaktionen och försäljningen av Ving, Spies och Tjäreborg

Wistrand har sedan Ving-gruppens moderbolag, Thomas Cook Plc, försattes i konkurs i slutet av september biträtt Thomas Cook Northern Europe AB, med bl a Ving Sverige, med den räddningsaktion som resulterat i avyttringen av den nordiska verksamheten från Thomas Cook-koncernen till ett konsortium bestående av Strawberry Equities AS (Petter Stordalen), Altor Fund V och TDR Capital.

Affären har varit i många avseenden unik. Initialt har Wistrands obeståndsteam med Christian Bergqvist, Anders Nilsson och Niklas Körling biträtt de nordiska bolagen med att återuppta och fortsätta den verksamhet som drabbades hårt av konkursen i moderbolaget då stora delar av verksamhetens likviditet försvann. Wistrands arbete har sedan utökats med att strukturera och leda den process som sedermera resulterat i att en avyttring av verksamheten kunde ske och att den vinstgivande verksamheten med  2 300 anställda kunnat räddas. Transaktionen innefattar överlåtelse av en kombination av bolag och verksamheter i sex olika länder i Norden och i södra Europa där vissa av verksamheterna har överlåtits i samband med att de juridiska enheterna försatts i konkurs.

Wistrands team har bestått av Christian Bergqvist, Anders Nilsson, Niklas Körling, Robert Kullgren, Elisabeth Salmgren von Schantz, Johan Elowsson, Jakob Bernander, Ulf Forsman, Johan Linder-Säverman och Victor Palm.