Pressmeddelanden 4 juni 2014

Wistrand har biträtt vid fastighetstransaktion avseende anrik unik cityfastighet invid Kungsträdgården

Advokatbyrån har företrätt Stockholms Handelskammare vid försäljningen av tomträtten till den anrika fastigheten Jakob Mindre 5, Jakobs Torg 3 vid Kungsträdgården, till AMF Fastigheter som igår förvärvade densamma.

Fastigheten som varit i Stockholms Handelskammares ägo sedan 1978 och använts som kontor, uppfördes ursprungligen 1893 för bostadsändamål. Transaktionen har skett genom ett bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 mkr.

Ansvarig delägare är advokat Jan Alexanderson med biträde av Sandra Kolmodin, Lina Sjölander och Peter Sandberg.

För mer information:
Jan Alexanderson, partner
E: jan.alexanderson@wistrand.se
T: +46 708 64 09 13