Pressmeddelanden 27 juni 2016

Wistrand har biträtt vid försäljningen av Prevex

Wistrand har biträtt ägarna till Prevex AB i samband med försäljningen av bolaget till Ahlsell.

Prevex AB är en specialiserad järnhandel för proffs och har en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med tre välbelägna butiker. Bolaget har 102 anställda och säljer främst till lokala bygg- och uthyrningsföretag. Bolagets omsättning uppgick år 2015 till cirka 350 miljoner kronor.

Ahlsell är ett av de ledande tekniska handelsbolagen i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om cirka 23 miljarder kronor och har cirka 4 800 anställda.

Prevex kommer att fortsätta verka under eget varumärke och ledningen, som stannar kvar i bolaget, ser stora möjligheter att ytterligare utveckla affären med stöd av Ahlsells breda sortiment och kraftfulla inköps- och logistikfunktion.

Försäljningen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Teamet från Wistrand leddes av Mattias Boqvist (partner, M&A) assisterad av Johannes Wårdman (advokat, M&A) och Amanda Samuelsson (jur. kand., M&A) och har i övrigt huvudsakligen bestått av Tomas Hecht (partner, skatt), Tobias Bengtsson (partner, konkurrens), Maria Kosteska Fägerquist (partner, arbetsrätt), Erik Ullberg (advokat, immaterialrätt) samt Sara Fager (jur. kand., M&A).

För mer information:
Mattias Boqvist, Partner
E: mattias.boqvist@wistrand.se
T: +46 31 771 21 28
M: +46 70 655 56 34