Pressmeddelanden 9 januari 2017

Wistrand har biträtt vid överlåtelse av Backa Läkarhus AB

Wistrand har biträtt ägarna till Backa Läkarhus AB i samband med överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till Capio. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 300 miljoner kronor.

Backa Läkarhus AB är verksamt i Västra Götalandsregionen med totalt elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter samt en närakut i Region Halland. Bolaget omsatte 345 miljoner kronor under 2016 och har 83 000 listade patienter. Tillträdet är villkorat av godkännanden från berörda landsting samt ett ovillkorligt godkännande från Konkurrensverket.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Vilhelm Nyström (M&A), Hendrik Kangasmuukko (M&A), Sara Fager Hultqvist (M&A), Peter Brandt (skatt), Justus Pettersson (skatt) och Tobias Bengtsson (konkurrensrätt).

För mer information:
Vilhelm Nyström, Partner
E: vilhelm.nystrom@wistrand.se
D: +46 31 771 21 55
M: +46 703 72 21 55