Pressmeddelanden 16 juni 2010

Wistrand har företrätt förpackningstillverkaren Arta Plast AB i förvärv

Wistrand har företrätt förpackningstillverkaren Arta Plast AB i förvärvet av Oy KWH Plast AB:s formsprutningsverksamhet.

Arta Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning av formsprutade plastdetaljer och tillverkar framförallt livsmedelsförpackningar och medicintekniska detaljer.

Wistrands team bestod av Lars Hasp, Fredrik Dock och Henrik Rydqvist.

För mer information:
Lars Hasp
E-mail: lars.hasp@wistrand.se
Tel: +46 (0) 8 50 72 00 50
Mobil: +46 (0) 709 50 72 50