Pressmeddelanden 5 januari 2024

Wistrand har tillsammans med CMS Kluge biträtt Multiconsultkoncernen i samband med förvärvet av Helm Connect AB och Helm Project Management AB

Multiconsult ASA:s svenska dotterbolag Iterio AB har förvärvat Helm Connect AB och Helm Project Management AB. Wistrand har tillsammans med CMS Kluge biträtt Multiconsult i samband med de strategiska förvärven.

Förvärven stärker Iterio AB:s tillväxtambition och marknadsposition i Sverige och kommer att komplettera Iterio med erfarenhet inom projektledning och projektstöd.

Multiconsult, noterat på Oslobörsen, är ett marknadsledande ingenjörs- och arkitekturföretag.

Iterio AB är ett svenskt konsultföretag specialiserat på samhällsplanering och -byggande.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig counsel och projektledare Jeanette Jönsson (M&A), associate Erik Frykenholt (M&A) och senior associate Viktoria Hybbinette (arbetsrätt).