Pressmeddelanden 3 juni 2014

Wistrand i dagstidningstransaktion

Wistrand och Lindahl har biträtt säljarna när Helsingborgs Dagblad AB säljs till Sydsvenska Dagbladet AB.

Avsiktsförklaringen presenterades för en dryg månad sedan och avtalet om försäljning är nu undertecknat.  Tillsammans bildar parterna ett gemensamt tidningsbolag som ska ge ut Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningar. Även gratistidningarna City, Hallå och Sydsvenskan Nära ingår i affären.

Helsingborgs Dagblad AB ägs indirekt till hälften vardera av familjen Sommelius och Nya WermlandsTidningens AB (NWT). Sydsvenska Dagbladet ägs av Bonniers.  Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande.  Wistrand har biträtt NWT i samband med transaktionen.

Lindahls team bestod av Magnus Ramberg (ansvarig delägare), Svante Liljedahl (projektledare), Christer Hagberg, Charlene Holmström och Georg Dellborg. Wistrand företräddes av Mårten Hulterström (ansvarig delägare).

För mer information:
Mårten Hulterström, partner
E: marten.hulterstrom@wistrand.se
T: +46 708 11 03 17