Pressmeddelanden 13 maj 2011

Wistrand i fastighetstransaktion

Wistrand har biträtt Catella Real Estate AG KAG och den tyska fastighetsfonden Bouwfonds European Residential vid dess förvärv av tre fastigheter från Förvaltnings AB GWPB och Förvaltnings AB Collegio i Stockholmsområdet.

Catella Real Estate AG KAG förvaltar ett antal europeiska fastighetsfonder. Bouwfonds European Residential är en öppen tysk fastighetsfond som främst investerar i bostadsfastigheter i centrala stadslägen inom EU.

Wistrands team bestod av Robert Kullgren (ansvarig delägare), Emil Dalén och Jakob Aurelius.

Säljarna företräddes av advokatbyrån Bird & Bird genom advokat Mahmut Baran (ansvarig delägare) och advokat Johanna Olsson.

För mer information:
Robert Kullgren
E-mail: robert.kullgren@wistrand.se
Tel: +46 (0)8 50 72 00 77