Pressmeddelanden 27 juni 2011

Wistrand i fastighetstransaktion

Wistrand har varit rådgivare till Konecranes Lifttrucks AB vid dess förvärv av fastighet som tidigare hyrts av Markaryds Industribyggnads AB. Fastigheten omfattar nästan 11.000 kvm kontor och industrilokaler samt drygt 90.000 kvm tomtmark. På fastigheten bedriver Konecranes Lifttrucks AB utveckling, försäljning och montering av truckar.

Konecranes Lifttrucks AB är global marknadsledare vad gäller gaffeltruckar samt truckar för containerhantering i hamnar och terminaler.

Mattias Boqvist, Lars Gahnström och Tobias Bengtsson har arbetat i ärendet.

För mer information:
Mattias Boqvist
E-mail: mattias.boqvist@wistrand.se
Mobil: +46 (0) 706 55 56 34