Pressmeddelanden 30 maj 2011

Wistrand i teknologitransaktion

Wistrand har biträtt Conor Venture Partners vid investering i Scint-X AB.

Wistrands team bestod huvudsakligen av Robert Kullgren (ansvarig delägare), Christel Rockström och Gulcin Tekes.

För mer information:
Robert Kullgren
E-mail: robert.kullgren@wistrand.se
Tel: +46 (0)8 50 72 00 77